Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem

Az EQ-Skill Humán Tanácsadó és Vezetőfejlesztő Kft. (9941 Őriszentpéter, Alszer 26/A) továbbiakban EQ-Skill), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az EQ-Skill fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, melyről időben tájékoztatás ad. Az 1992. évi LXIII.tv. (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról), az 1995. évi CXIX. tv. (a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről), valamint a 2001. évi CVIII. tv. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről), és a 2008. évi XLVIII. törvény (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól ) vonatkozó rendelkezései alapján Ön az EQ-Skill internetes oldalán történő regisztrációjával, valamint a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az EQ-Skill az Ön adatait a ajánlatküldési, tájékoztatási, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célok érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.

Az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az EQ-Skill adatkezelési politikájáról tájékoztatást kérni. Amennyiben az adatok törlését, vagy helyesbítését igényli, ezt az EQ-Skill Humán Tanácsadó és Vezetőfejlesztő Kft.,  9941 Őriszentpéter, Alszer 26/A postacímre, vagy a suhai.gabor@eqskill.hu email címre küldött levélben teheti meg. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

Jognyilatkozat

Az EQ-Skill oldalain elhelyezett információk, adatok, leírások teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak. A honlap tartalmát idézni egészben, vagy részletekben kizárólag az EQ-Skill írásos beleegyezésével megengedett.

A jogosulatlan, írásbeli engedély nélküli felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után. Az EQ-Skill követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértéssel okozott károk teljes mértékű megtérítését.

EQ Skill 1022 Budapest,
Bimbó út 5.
Telefon: +36 1 950 6754
Lovas tréningek - példaadó projektszemle
Tréningek - amire büszkék vagyunk
Coaching - a komplex szemlélet jegyében
Hírek
Train the Trainer 2021

2021 júlis 20-21.-én nemzetközi képesítést adó, a Szervezetfejlesztők…

HorseDream TTT és HDPLW l

A Train The Trainer lovastréner képzés 22 éves nemzetközi hagyománnyal…

TrainTheTrainer 2017

 Az EAHAE képzési rendszerében akkreditált, a  Szervezetfejlesztők Magyarországi…

NVA 2017

 PÁLYÁZAT Az EQ-Skill Humán Tanácsadó és Vezetőfejlesztő Kft.…

Különdíjas az NVA

Az Év Pro Bono kezdeményezése díj már korábban is létezett, de…

Még több hír »