... a lovastréningről

„A lovak lehetővé teszik számunkra, hogy újszerű megvilágításban szemléljük a vezetési alapelveket. A ló életvezetésünk és munkastílusunk metaforájává válik. Éppúgy, mint az emberek, a lovak is reagálnak vezetői stílusunkra – őszinte és tiszta visszajelzést adnak erősségeinkről és fejlesztendő területeinkről. Segítségükkel áthidalhatjuk megfogalmazott céljaink és az elérésükre tett cselekedeteink között tátongó szakadékot. Arra ösztönöznek bennünket, hogy új belátásaink tükrében újszerűen viszonyuljunk magunkhoz és másokhoz egyaránt.”

Ariana Strozzi

A ló társaságában gondolat, érzelem és inspiráció születik. Mindhárom a sikeres vezető nélkülözhetetlen kelléke. Az EQ-Skill által kidolgozott tréningprogramokon a lovakkal való bánásmódot és a ló-ember kommunikáció különböző formáit használjuk specifikus (vezetői) készségek fejlesztésére. E rendhagyó tréningeken a lovakkal való együttlét és együttdolgozás katalizátorként működik azon ismeretek megszerzésében, amelyekkel a résztvevők eredményesebb és elégedettebb vezetővé válhatnak.

A lovak ragaszkodnak hozzá, hogy lépésről lépésre tudják, ki a vezetőjük. Nem titulusok, beosztás, prekoncepciók vagy az IQ alapján döntenek, hanem a célok és szándékok letisztultsága és a következetesség inspirálja őket. Türelmük és nagylelkűségük számunkra is lehetőséget teremt vezetői eszköztárunk finomítására és új vezetői készségek elsajátítására.

A ló mediálta vezetőfejlesztő módszerek és gyakorlatok alapvetően arra az analógiára épülnek, melynek lényege a csapatát eredményes együttműködésre ösztönző vezető és a lóval hatékonyan foglalkozó ember hasonlósága. A lovak sajátos kommunikációs jelzéseinek megismerése és alkalmazása lehetővé teszi és megerősíti az empatikus, mégis határozott irányítás módjainak megtapasztalását és vezetői készségekbe történő integrálását. A lovakkal közös feladatok elvégzésekor a résztvevők szembesülhetnek irányítási módszereik gyengéivel és erősségeivel egyaránt, így a tréning végeztével választ kaphatnak arra, hogy hogyan változtassanak gyenge-erős pontjaikon.
A lovak közvetlen és egyértelmű visszajelzést adnak a velük foglalkozó ember jelzéseire. Viselkedésük olyan tükröt tart a résztvevőnek, mely reális alapját képezheti az emberi kapcsolatok és a vezetői stratégia sikeresebbé tételéhez szükséges változtatásoknak.

A ló mediálta tréningeken alkalmazott feladatok lehetőséget adnak a csoport- és egyéni folyamatok megértésére, az ismeretek elmélyítésére, a tapasztalatok mindennapokba való átültetésére, hiszen programunk a tapasztalati tanulás módszertanán alapul: az egyes gyakorlatokat közös feldolgozás követi, amely a konkrét tapasztalatok megbeszélésén túl, azok valós helyzetekben való alkalmazhatóságára is irányul.
A lovastréningekkel kombinált indoor modulok alkalmat kínálnak az outdoor lovas modulokat kiegészítő hatékony tréningmódszerek alkalmazására, az élmények feldolgozására és implementálására.

A tréningeken való részvételhez nem szükséges előzetes lovastudás, ugyanis ez esetben a ló elsősorban nem a „hagyományos“ szerepében jelenik meg, hanem mint élménymediátor és kommunikációs partner.

Színhelyünk Porva-Szépalmapusztán található, a régi Eszterházy lovasbirtokon felépített Hotel Szépalma lovasközpontja. A helyszín minden szempontból a legmesszebbmenőkig megfelel a lótartással és a lovakkal kapcsolatos foglalkozások EU-normák szerinti biztonsági elveinek és előírásainak. A lovastréningekbe bevont állatok és módszereink nemcsak a szervezetfejlesztés és a vezetőképzés területén bizonyítottak már, hanem számos hazai és nemzetközi távlovas és távhajtó bajnokságon, valamint a bakonyi lovastúrákon is.

A ló mediálta képzési programokban az alábbi szakmai tematikák fedhetők le:

 • Változásmenedzsment
 • Együttműködésfejlesztés - synergia
 • Konfliktuskezelés, kommunikáció
 • Személyiségfejlesztés
 • Stresszmenedzsment, kiégésmegelőzés, rekreáció
 • Motiváció és motiválás vezetői eszköztára
 • Csoportos döntéshozatali technikák
 • Együttműködés és versengés dilemmái a szervezetben
 • Asszertivitás - proaktivitás
 • Egyéni vezetőfejlesztés (coaching)
 • Assesment Center (AC), Development Center (DC)
 • Teambuilding - csapatépítés

A vezető beosztásban dolgozók számára a hagyományos vezetőfejlesztő programok fókuszpontjait kiegészítendő a ló mediálta módszertan az alábbi témák mélyebb feldolgozását teszi lehetővé: 

 • Vezetői önismeret alapjai
 • A vezetői hatalom forrásai és formái – saját profil
 • Vezetői kommunikáció – ráhangolódás és vezetés (pacing – rapport – leading)
 • Távolság és közelség – a vezetés kapcsolati dimenziói
 • Vezetni és vezetve lenni – a vezetés mint mentális pozíció
 • Intuíciók és intenciók – célok és döntések a vezetés során
 • Bizalom és tisztelet – mint vezetői vonások
 • Bizalom és kontroll – mint vezetői készségek
 • A vezetés, mint folyamat, mint szerep, és mint kapcsolat – személyes viszony, önismeret/önreflektivitás
 • Vezetői és „vezetetti” szereptisztázás és -flexibilitás – a hiteles vezető
 • A vezetéssel kapcsolatos attitűdök személyes komponensei: mindmapping
 • Vezetői elakadások és megoldások – személyes fejlődési terv
 • A vezetés mint életmód

EQ Skill 1022 Budapest,
Bimbó út 5.
Telefon: +36 1 950 6754
Lovas tréningek - példaadó projektszemle
Tréningek - amire büszkék vagyunk
Coaching - a komplex szemlélet jegyében
Hírek
Train the Trainer 2021

2021 júlis 20-21.-én nemzetközi képesítést adó, a Szervezetfejlesztők…

HorseDream TTT és HDPLW l

A Train The Trainer lovastréner képzés 22 éves nemzetközi hagyománnyal…

TrainTheTrainer 2017

 Az EAHAE képzési rendszerében akkreditált, a  Szervezetfejlesztők Magyarországi…

NVA 2017

 PÁLYÁZAT Az EQ-Skill Humán Tanácsadó és Vezetőfejlesztő Kft.…

Különdíjas az NVA

Az Év Pro Bono kezdeményezése díj már korábban is létezett, de…

Még több hír »